Kıyı Kenar Çizgisi Tespiti

14 Nisan 2021 10:49 İğneada Belediyesi 910

Kırklareli İli, Demirköy İlçesi, İğneada Beldesi, 6 pafta, 1027 parselde kayıtlı taşınmazın kıyı kenar çizgisi dışına çıkarılmasına yönelik İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Beşinci İdare Dava Dairesi’nin 17.12.2019 tarih ve E:2017/1580 ve K:2019/3751 sayılı kararının yerine getirilmesi hususunda Kırklareli Valiliği’nin 22.01.2021 tarih ve 132525 sayılı Olur’u ile oluşturulan Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonu’nca yapılan incelemede: 04.10.1976 onay tarihli kıyı kenar çizgisinin iptali ile kıyı kenar çizgisi tespit işlemleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 26.03.2021 tarih ve 599065 sayılı Makam Oluru’na istinaden 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca onaylanmıştır.

Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik’in 3.fıkrası gereği bir ay süreyle ilan olunur.

            Aynı yönetmeliğin 4. Fıkrasında yer alan (Ek fıkra:RG-2/42013-28606) Kıyı kenar çizgisine, ilan süresi içinde kamu kurum ve kuruluları ve ilgili ve ilgilileri itiraz edebilir. İtirazlar valiliğe yapılır. (…) hükmü gereği itirazların Kırklareli Valiliğine yapılması gerekmektedir.

Parsel incelemesi yapmak isteyenler Belediye Zabıta Amirliğine Başvurabilirler.

 

  • Etiketler
İğneada Belediyesi

İğneada Belediyesi'ne ait kurumsal bilgilerin, güncel haber, duyuru, galeri, video, proje, çalışmalar ve etkinliklerin yer aldığı kurumsal web sitesi.

İğneada Belediyesi

Deniz Mahallesi Cumhuriyet Meydanı
39650 İğneada / Kırklareli

Belediye Yazılımı: Rota Bilişim © Tüm Hakları Saklıdır.