Isı Sayaçlarının ( 5 Yılı Dolduran) Muayene Süresinin Uzatılması

09 Ocak 2020 11:15 İğneada Belediyesi 1143

Bilindiği üzere, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında bulunan ölçü ve ölçü aletlerinin piyasaya arzı ve muayenelerine ilişkin işlemler Bakanlığımızca yürütülmektedir. Söz konusu Kanun kapsamında bulunan ısı sayaçlarının piyasaya arzı ile ilgili hususlar Avrupa Birliği mevzuatından uyumlaştırılan 29/06/2016 tarihli ve 26757 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB) hükümlerine göre yürütülmektedir. Bu yönetmelik hükümlerine göre ısı sayaçları gerekli uygunluk değerlendirme süreçlerinden geçirilerek ve ilk muayenesi yapılarak piyasaya arz edilmektedir. Piyasaya arz edilerek kullanıma sunulan ısı sayaçlarının muayeneleri ise 06/07/2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğine göre yapılmaktadır. Söz konusu yönetmelik gereği;

  • Isı sayaçlarının muayene geçerlilik süresi 5 yıldır.
  • Muayeneler Bakanlığımız tarafından yetkilendirilmiş servisler tarafından yapılmaktadır.
  • Kullanıcılar periyodik muayene müracaatlarını her yıl Ocak ayının başından Şubat ayının son gününe kadar servislere yapmak zorundadır.

Muayeneler ilk defa 2019 yılında yapılmaya başlandığından, 2014 yılı ve öncesinde piyasaya arz edilmiş olan tüm ısı sayaçları için 2019 yılı Mayıs ayı sonuna kadar müracaat edilmesi ve muayenelerinin de bu yılsonuna kadar yaptırılması gerekmektedir.

14/12/2019 tarihli ve 30978 sayılı Resmi Gazetede yayımlan “Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik” Yönetmeliğin Geçici 1 ve Geçici 2 nci maddesine göre,  2015 yılı ve öncesinde imal edilerek piyasaya arz edilen ısı sayaçlarının kullanıcıları tarafından, periyodik veya stok muayeneleri yaptırılmak üzere 2020 yılı Ocak ayının başından Şubat ayının son günü mesai saati bitimine kadar servislere başvurulması ve 31/12/2020 tarihi sonuna kadar muayenelerin yaptırılması gerekmektedir.

     Yine aynı yönetmeliğin 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası ve 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle ısı enerjisinin dağıtımı, ölçümü ve satışını yapan bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketlerinin olması durumunda muayene müracaatlarının bu şirketler tarafından yaptırılacağı hususu belirtilmiştir.

Ayrıca Yönetmeliğin “Kullanıcı” tanımına “bağımsız bölüm kullanıcısı” ilave edilmiştir.

İlgililere ve kullanıcılara önemle duyurulur.

Bilgi için;

Kırklareli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün, 444 61 00 ve 214 13 35 numaralı aranabilir.

  • Etiketler
İğneada Belediyesi

İğneada Belediyesi'ne ait kurumsal bilgilerin, güncel haber, duyuru, galeri, video, proje, çalışmalar ve etkinliklerin yer aldığı kurumsal web sitesi.

İğneada Belediyesi

Deniz Mahallesi Cumhuriyet Meydanı
39650 İğneada / Kırklareli

Belediye Yazılımı: Rota Bilişim © Tüm Hakları Saklıdır.